Publiczna Szkoła Podstawowa im. Teresy Grodzińskiej w Bielisze

Bielicha ul. Przytycka 184 

26-600 Radom

tel. 48 3778025

Inspektor Ochrony Danych:

Bartłomiej Kida

https://epuap.gov.pl/wps/portal

 

spbielicha@spbielicha.pl

Odpowiedzialność karna nieletnich - prelekcja

7 marca nasi uczniowie poszerzyli wiedzę na temat odpowiedzialności karnej nieletnich, przejawów demoralizacji i bezpieczeństwa w sieci. Celem spotkania z policjantami było kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw i bezpiecznych zachowań. Uczniowie mieli także okazję dowiedzieć się, na czym polega praca psa w policji.

Galeria zdjęć