Publiczna Szkoła Podstawowa im. Teresy Grodzińskiej w Bielisze

Bielicha ul. Przytycka 184 

26-600 Radom

tel. 48 3778025

Inspektor Ochrony Danych:

Bartłomiej Kida

https://epuap.gov.pl/wps/portal

 

spbielicha@spbielicha.pl
Jesteś tutaj: Start / Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

Ósmoklasisto!

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20230817%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202024%20FIN.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2024/komunikaty/20230817%20E8_24%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20FIN.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2024/komunikaty/20230817%20E8_EM_24%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN.pdf

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 

 

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

Ćwicz przed egzaminem:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/

https://szaloneliczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

https://www.matzoo.pl/sprawdziany/egzamin-osmoklasisty-arkusz-1_80_558

https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3228

https://engly.pl/tasks/listing/57