Publiczna Szkoła Podstawowa im. Teresy Grodzińskiej w Bielisze

Bielicha ul. Przytycka 184 

26-600 Radom

tel. 48 3778025

Inspektor Ochrony Danych:

Bartłomiej Kida

https://epuap.gov.pl/wps/portal

 

spbielicha@spbielicha.pl
Jesteś tutaj: Start / Kontakt

Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielisze

Bielicha ul. Przytycka 184 

26-600 Radom

tel. 48 3778025

E-mail: spbielicha@spbielicha.pl

http://pspbielicha.szkolnastrona.pl/

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

26-600 Radom, ul. Kolejowa 15

tel. +48 3633066

https://pppradom.pl/

e-mail:p.psycho-pedagog1@wp.pl

 

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka

ul. Oleandrów 6, III piętro

00-629 Warszawa

Nr telefonu: 22 6269419

E-mail:  kopd@kopd.pl

 

Telefon zaufania: 998

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”: 800-120-002

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116-111

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800-121-212

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

26-652  Zakrzew

Tel.48 610-54-88

Fax. 48- 610-57-25

e-mail: zakrzew@ops.pl

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
p.o. Sylwia Zawisza

pok. nr 4, tel.48 610-54-88

 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Radomski Rzecznik Praw Dziecka

ul. Malczewskiego 20B

26-600 RADOM

Ośrodek jest czynny codziennie,
przez 24 godziny na dobę.

Tel.: 048 362-27-45

Tel.: 048 362-54-61

Telefon zaufania: 192-88

Codziennie w godzinach: 8.00 - 21.00

 

Adresy email:

osrodek@tpd.radom.pl

pomoc@tpd.radom.pl

 

Organ prowadzący:

Gmina Zakrzew

tel.: (48) 610 – 51 – 22

fax: (48) 610 – 51 – 43

e-mail: gmina@zakrzew.pl

            sekretarz@zakrzew.pl

 

Wójt Gminy

Leszek Margas

 

Sekretarz Gminy

Bernadeta Domińczak

 

 

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Delegatura w Radomiu

ul. Żeromskiego 53

26-600 Radom

 

Centrala

tel.: 48 362 82 84

e-mail: delegatura.radom@kuratorium.waw.pl

 

Sekretariat

tel.: 48 362 82 84, fax: 48 362 69 59

 

Dyrektor Delegatury

Wojciech Nalberski

 

Zastępca Dyrektora Delegatury

p.o. Czesław Ziemniak