Publiczna Szkoła Podstawowa im. Teresy Grodzińskiej w Bielisze

Bielicha ul. Przytycka 184 

26-600 Radom

tel. 48 3778025

Inspektor Ochrony Danych:

Bartłomiej Kida

https://epuap.gov.pl/wps/portal

 

spbielicha@spbielicha.pl

Mazowieckie - stypendia dla szczególnie uzdolnionych 2021

Mazowieckie - stypendia dla szczególnie uzdolnionych 2021, to projekt skierowany do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego. Wsparciem stypendialnym w tym roku szkolnym została objęta uczennica klasy VII a - Karolina Szczepaniak.

W ramach wsparcia finansowego, Karolina do swojej pracy zakupiła sprzęt do badania jakości powietrza, dzięki któremu przeprowadzała analizę składu czystości powietrza w okresie jesiennym, zimowym i wiosennym, w trzech punktach pomiarowych na terenie gminy Zakrzew. Ponadto przygotowała ankiety dla mieszkańców miejscowości Janiszew i Bielicha, w celu sprawdzenia znajomości celowości segregacji odpadów. Dla najmłodszych uczniów naszej szkoły, zostały przygotowane kolorowanki dotyczące segregacji odpadów zarówno w języku polskim i angielskim oraz gra edukacyjna związana z selektywną zbiórką odpadów. Wyniki badań, opracowania i wnioski z przeprowadzonych analiz zostały zaprezentowane na forum klasy .
Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne.
Program stypendialny jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wszystkich zainteresowanych uczniów, którzy chcieli by wziąć udział w realizacji projektu w roku szkolnym 2022/2023 i osiągnęli wysokie wyniki w nauce, odsyłam na stronę https://www.mojestypendium.pl.
Opiekun stypendystki- Monika Rdzanek

Galeria zdjęć