Publiczna Szkoła Podstawowa im. Teresy Grodzińskiej w Bielisze

Bielicha ul. Przytycka 184 

26-600 Radom

tel. 48 3778025

Inspektor Ochrony Danych:

Bartłomiej Kida

https://epuap.gov.pl/wps/portal

 

E-mail: spbielicha@spbielicha.pl

Przejdź do strony głównej

Poniedziałek, 22 kwietnia 2024

Instrukcja Obsługi i Rejestr Zmian

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, a zatem – między innymi:

 1. swój status prawny lub formę prawną,
 2. przedmiot działania i kompetencje,
 3. organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
 4. majątek, którym dysponuje,
 5. tryb działania,
 6. sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
 7. informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Ta strona powinna spełniać standardy struktury stron podmiotowych BIP wytyczone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji rozporządzeniem z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Strona zawiera następujące elementy:

instrukcja korzystania z biuletynu

 1. Wymagane logo (znak graficzny) strony głównej BIP. Jest to czytelny link do strony głównej BIP w MSWiA.
 2. Podstawowe informacje publiczne o podmiocie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy.
 3. Redaktorzy. Po kliknięciu na imię i nazwisko osoby redagującej uzyskujemy adres redakcji strony podmiotowej BIP oraz numer telefonu, telefaksu i adres poczty elektronicznej, co najmniej jednej z osób redagujących stronę.
 4. Pod hasłem "Menu przedmiotowe" znajduje się zbiór kategorii, w których są zawarte informacje publiczne, o których mówi Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198). Dostęp do informacji uzyskujemy poprzez kliknięcie na odpowiednią kategorię menu przedmiotowego.
 5. Pod hasłem "Szukaj dokumentów" znajduje się moduł wyszukujący, który ułatwia odnalezienie dokumentu w biuletynie podmiotu.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2016-02-27 15:06przez:
Opublikowano:2016-02-27 00:00przez: Administrator
Zmodyfikowano:2019-09-16 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Teresy Grodzińskiej w Bielisze
Odwiedziny:2418

 • [2019-09-16 00:00:00]AdministratorUaktualnienie rejestru.
 • [2018-09-10 00:00:00]AdministratorUaktualnienie rejestru.