Publiczna Szkoła Podstawowa im. Teresy Grodzińskiej w Bielisze

Bielicha ul. Przytycka 184 

26-600 Radom

tel. 48 3778025

Inspektor Ochrony Danych:

Bartłomiej Kida

https://epuap.gov.pl/wps/portal

 

E-mail: spbielicha@spbielicha.pl

Przejdź do strony głównej

Poniedziałek, 22 kwietnia 2024

Organizacja i Sprawowane Funkcje

Organizacja i sprawowane funkcje 

Gmina Zakrzew woj. mazowieckie, pow. radomski
Dyr. szkoły: - Małgorzata Jakubiak e-mail: http://pspbielicha.szkolnastrona.pl
NIP: 796-260-91-04    Regon: 670736966
 

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły podstawowej opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Arkusz organizacji szkoły podstawowej zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

 Cykl kształcenia w szkole Publicznej Szkole Podstawowej w Bielisze  trwa 8 lat i obejmuje dwa etapy edukacyjne:

I etap: klasy I – III

II etap: klasy IV – VIII

Szczegółowy opis organizacji szkoły jest zawarty w statucie szkoły.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2016-02-27 15:03przez:
Opublikowano:2016-02-27 00:00przez: Administrator
Zmodyfikowano:2019-11-25 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Teresy Grodzińskiej w Bielisze
Odwiedziny:2227

  • [2019-11-25 00:00:00]AdministratorZmiana cyklów kształcenia.
  • [2019-09-02 00:00:00]AdministratorZmiany organizacji pracy szkoły.
  • [2019-11-25 00:00:00]Administratorzmian